Nie wiesz jak i co chodzi? Przejdź niżej, tam wszystko wyjaśniamy

O CO CHODZI?

Dla pasażerów

Obecnie do tramwaju trzeba wspinać się z poziomu jezdni. To duże utrudnienie! Dzięki projektowi jezdnia będzie wyniesiona, żeby łatwiej było wsiadać i wysiadać.

Dla rowerzystów

Trasa rowerowa z południa do centrum na Świdnickiej się urywa i trzeba jechać po jezdni między samochodami. Dzięki projektowi pojawi się wydzielona przestrzeń dla rowerów.

JAKI JEST TWÓJ POWÓD?

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY ZMIENIĆ ŚWIDNICKĄ?

PROJEKT WSPIERAJĄ