28 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Przestrzenie publiczne w mieście

Przed ponad pół wieku zadowolony, świeżo upieczony architekt opuścił budynek Duńskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego duma z nowo zdobytych umiejętności sprawiała, że często chwalił się żonie swoją wiedzą na temat kształtowania przestrzeni i jej elementów. Młoda żona architekta, sama […]

ZOBACZ WIĘCEJ
28 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Rewitalizacja Psiego Pola. Przestrzeń odzyskana

Ul. Bolesława Krzywoustego, będąca główną ulicą Psiego Pola, przed przemianą pełniła jednocześnie rolę drogi tranzytowej oraz dojazdowej do centrum osiedla. Była nadmiernie obciążona ruchem kołowym, czego skutkiem była postępująca degradacja – zarówno samej ulicy, jak i środowiska (smog i hałas) […]

ZOBACZ WIĘCEJ
28 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

O bezpieczeństwie pieszych we Wrocławiu

Olbrzymia liczba samochodów we Wrocławiu, szerokie drogi i pośpiech – to wszystko sprawia, że wypadki stały się powszechne. Najbardziej narażonymi na zagrożenia z nimi związane uczestnikami ruchu są piesi. Mogą oni oczekiwać, że ulice, po których chodzą, są bezpieczne. Czy […]

ZOBACZ WIĘCEJ
28 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta

Przez rok badaliśmy możliwości poruszania się po Wrocławiu, biorąc na warsztat bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zebrane przez nas obserwacje wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta. Dokument to również zbiór […]

ZOBACZ WIĘCEJ
27 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Wrocław – miasto bez barier?

Wyobraź sobie (a może już byłeś w takiej sytuacji?), że zwichnąłeś nogę w kostce i przez najbliższe tygodnie jesteś zmuszony do poruszania się po Wrocławiu o kulach. Jak myślisz, na jakie przeszkody możesz natrafić na drodze swoich codziennych podróży? Czy […]

ZOBACZ WIĘCEJ
25 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Analiza piesza Przedmieścia Oławskiego

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko część osiedla Przedmieścia Oławskiego (zgodnie z uchwałą XX/419/16 zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla), ograniczony fosą miejską, Odrą, Oławą, linią kolejową i ul. Dworcową – tj. teren, który jest […]

ZOBACZ WIĘCEJ
25 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Idea a rzeczywistość: Ulica Wzorcowa

Częstym zarzutem wobec organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką dotyczącą przestrzeni publicznych, jest czyste teoretyzowanie i brak konkretnych, idących za nim, zmian. Należy jednak pamiętać że, NGOsy nie posiadają mocy decyzyjnej. Mogą stać na straży polityki pieszej czy rowerowej, przyjętej przez […]

ZOBACZ WIĘCEJ
25 kwi
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

Piesi w Niemczech

Niniejsze opracowanie dotyczy kilku aspektów niemieckiej polityki pieszej. Ta tematyka nie jest szczególnie obecna w dyskursie publicznym Republiki Federalnej Niemiec (w przeciwieństwie np. do rowerów, kolei czy samochodów; choć zapewne i tak bardziej niż w Polsce), przegląd przepisów i rozwiązań […]

ZOBACZ WIĘCEJ
08 mar
 • By Pieszy Wrocław
 • Cause in

WOONERF – nadchodzący trend użytkowania ulic polskich miast?

Woonerf to słowo coraz częściej pojawiające się wśród dyskusji obejmujących przestrzeń miejską. Co oznacza to obcobrzmiące sformułowanie? Jest to nazwa, pochodząca z języka niderlandzkiego, określająca sposób zagospodarowania ulicy, gdzie przy zachowaniu najważniejszej funkcji – przejezdności, podkreśla się znaczenie pieszego. Idea […]

ZOBACZ WIĘCEJ