Czas na kolej miejską i aglomeracyjną
Kolej aglomeracyjna potrzebuje szerokiego działania i politycznego porozumienia ponad podziałami.
Czas na działanie mieszkańców jest teraz!
Zdjęcie: Maciek Lulko

ZAANGAŻUJ SIĘ I POMÓŻ
NAM ZBIERAĆ PODPISY

pod projektami uchwał o kolei miejskiej i aglomeracyjnej

Od lat wiele mówi się we Wrocławiu o kolei miejskiej i aglomeracyjnej. Konkretów jednak brakuje. Proponujemy, by przyspieszyć prace nad Wrocławską Koleją Aglomeracyjną i zaczęliśmy zbieranie podpisów w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

W tym temacie najwięcej zależy od władz miasta i województwa. Dlatego proponujemy dwie uchwały kierunkowe, które będą obligować Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka do konkretych działań na rzecz kolei aglomeracyjnej – przede wszystkim we Wrocławiu, ale również w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.

Czas na realne działania ze strony władz. Ale zmotywować je mogą tylko mieszkańcy. Potrzebujemy jak najwięcej podpisów poparcia. Dlatego dziś prosimy Ciebie o wsparcie!

ZACZNIJ ZBIERAĆ PODPISY JUŻ DZIŚ!

WYDRUKUJ POTRZEBNE MATERIAŁY

1. Pdf zawiera: 2 karty do zbierania podpisów, 2 uchwały (Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego), 2 klauzule RODO, 2 składy naszego komitetu obywatelskiego inicjatyw uchwałodawczych. Strony na podpisy są najważniejsze, ale pozostałe też musisz mieć ze sobą, bo tak stanowi prawo.

2. Podpisywać mogą się mieszkańcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu (dla uchwały wrocławskiej, dla uchwały dolnośląskiej – na Dolnym Śląsku)

3. Potrzebujemy zebrać 300 podpisów pod uchwałą dla miasta i 1000 pod uchwałą dla województwa. Ale każdy głos jest dla nas na wagę złota, bo poparcie to najlepszy dowód na to, że sprawa jest ważna!

4. Po zebraniu głosów napisz do nas na facebooku lub na kontakt@akcjamiasto.org – umówimy się na odebranie listy.

KOLEJ MIEJSKA I AGLOMERACYJNA

sprawdź co zawierają projekty uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
Możliwie szybkie kursy kolei miejskiej do Leśnicy, Brochowa i Psiego Pola
Utrzymanie wspólnego systemu biletowego i rozszerzenie go o bilety czasowe
Współpraca z okolicznymi gminami, by rozszerzyć kolej miejską na aglomeracyjną
Kursy kolei miejskiej do Pracz, Jagodna, Wojnowa
Rozszerzenie systemu biletowego na aglomerację
Stworzenie połączeń Sołtysowice-Osobowice (linia 292)
Dążenie do taktu co 20 minut, zależnie od możliwości sieci
Transparentność powstawania Wrocławskiej Kolei Miejskiej

AKCJĘ WSPIERAJĄ