Sprawdzamy realizację Wrocławskiej Polityki Mobilności

Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności ()
Polityka parkingowa ()
Transport rowerowy ()
Transport zbiorowy ()
Ekonomia i finanse ()
Planowanie przestrzenne ()
Kształtowanie zrównoważonej mobilności ()
Bezpieczeństwo przemieszczania się ()
Dialog społeczny ()
Transport samochodowy osobowy (indywidualny) ()
Ochrona środowiska ()

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny dokument o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o informacje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.

POBIERZ Wrocławską Politykę Mobilności .pdf

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego
w ramach programu „Demokracja w Działaniu”

NASZE EKSPERTYZY

1. Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

We Wrocławiu jest 630 tysięcy pieszych. Czy wygodnie chodzi im się po mieście? Po raz kolejny to sprawdziliśmy. Tym razem wzięliśmy pod lupę zapisy Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Czy działania władz i urzędników je spełniają?

Od dawna zajmujemy się tematyką pieszą. W 2015 i 2016 realizowaliśmy duży projekt, w którym badaliśmy możliwości poruszania się po Wrocławiu, biorąc na warsztat bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zebrane przez nas obserwacje wraz z proponowanymi rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta. Teraz przedstawiamy kolejne opracowanie.

2. Polityka parkingowa

Tomasz Stefanicki, oficer pieszy z wrocławskiego magistratu, uznaje politykę parkingową za najważniejsze narzędzie w tworzeniu przestrzeni miejskiej przyjaznej dla ruchu pieszego. Trudno się temu dziwić — nie ma właściwie osiedla we Wrocławiu, na którym nie byłoby problemu z przejściem chodnikiem z powodu zastawienia go samochodami. We Wrocławskiej Polityce Mobilności urzędnicy określili, do czego należy dążyć w kwestii parkowania pojazdów. Czy cele te są realizowane?

3. Transport rowerowy

237 km dróg dla rowerów, 17 mln zł na rozwój ruchu jednośladów (w 2017 r.), strategia planowania inwestycji szeroko konsultowana z eksperckimi organizacjami po-zarządowymi — coraz więcej decyzji i podejmowanych działań sprzyja osobom wybierającym rower we Wrocławiu. Niestety, wskaźniki z Polityki Rowerowej Wrocławia są dalece nieosiągnięte.

4. Transport zbiorowy

Spadek odsetka podróży samochodem to główny cel Wrocławskiej Polityki Mobilności (WPM). Najłatwiej zrealizować go zachęcając mieszkańców do podróży komunikacją zbiorową. Ta nie będzie jednak atrakcyjna, jeśli nie nada się jej pełnego priorytetu.

5. Ekonomia i finanse

Miasto może uchwalić dowolną strategię, ale miernikiem jej realizacji zawsze będą polityczne decyzje. Ich częścią jest uwzględnienie zapisów danej strategii w budżecie. Jak jest w przypadku transportu? Czy możemy powiedzieć, że Wrocławska Polityka Mobilności jest rzeczywiście realizowana? Sprawdziliśmy to.

6. Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne ma bardzo duży wpływ na transport. Musi być ono fundamentem polityki miasta, jeśli chcemy, by został zrealizowany cel WPM — spadek udziału podróży samochodem. Od planowania przestrzeni w mieście w dużej mierze zależy, czym przemieszczają się jego mieszkańcy.

7. Kształtowanie zrównoważonej mobilności

Budowa jak najszerszego poparcia społecznego dla zrównoważonej mobilności nie obejdzie się bez pełnego zrozumienia przez władze Wrocławia, że to temat palący. Zamiast ulegać krytyce osób, które wierzą, że rozbudowa dróg rozwiąże problemy naszego zakorkowanego miasta, należy podjąć odważne kroki w kierunku harmonijnego modelu transportu.

8. Bezpieczeństwo poruszania się

We Wrocławskiej Polityce Mobilności czytamy, że prawo do swobodnego poruszania się jest nieodłącznie związane z prawem do bezpieczeństwa poruszających się. Czy na ulicach naszego miasta możemy się czuć bezpieczni? Czy prawo do bezpieczeństwa jest zagwarantowane wszystkim użytkownikom — kierowcom, rowerzystom oraz pieszym?

9. Dialog społeczny

Dialog społeczny to istotny obszar Wrocławskiej Polityki Mobilności. Właściwe przeprowadzenie procesu partycypacji — od informowania po współtworzenie rozwiązań z grupami interesów — wpływa na poprawne wdrożenie poszczególnych obszarów tego dokumentu. To również uświadamianie i kształtowanie społecznej odpowiedzialności za podejmowane codziennie przez każdego z nas decyzje.

10. Transport samochodowy osobowy (indywidualny)

Ruch samochodów we Wrocławiu to temat, który niezmiennie wywołuje duże emocje. Z danych wynika, że aut mamy w mieście bardzo dużo (640 na 1000 mieszkańców na koniec 2016 roku, niemal 2 razy więcej niż w Berlinie). To częściowo również powód tego, że wielu mieszkańców jest niezadowolonych z warunków ruchu na drogach.

11. Ochrona środowiska

Transport jest tym elementem miasta, który wydaje się mieć największy wpływ na środowisko. Dlatego we Wrocławskiej Polityce Mobilności ochrona środowiska została wskazana jako jeden z ważnych obszarów działań. Czy jej zapisy w tym zakresie są realizowane?

NASZE ARTYKUŁY

[pt_view id="a178d6dbmv"]

Projekt finansowany z dotacji Fundacji im. St. Batorego w ramach programu "Demokracja w Działaniu"