Pieszy Wrocław

Inicjatywa Pieszy Wrocław powstała na początku 2014 roku. Rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że brakuje nam dyskusji na temat ruchu pieszych w mieście. Mimo, że taki sposób podróżowania wybiera każdy z nas, nawet jeśli jest to tylko kilkadziesiąt kroków na przystanek, to jednak w świadomości mieszkańców temat ten funkcjonuje raczej słabo.

Postanowiliśmy to zmienić. Wiemy, jaki sukces odniosły działania aktywistów rowerowych, więc dlaczego z pieszymi miałoby być inaczej? Dlatego staramy się edukować, rozmawiać z urzędnikami, chwalić te dobre i krytykować te złe z ich decyzji.

Udowadniamy, że promowanie ruchu pieszego przynosi miastu wymierne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Ułatwianie życia pieszym poprawia ogólny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa, zmniejsza zapotrzebowanie na kosztowne remonty i budowę dróg, wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców i może być skutecznym sposobem zapobiegania rozlewaniu się miast.

[pt_view id=”da9ff4c5kn”]