Urząd wprowadza kolejną prowizorkę na Świdnickiej, zamiast zrealizować gotowy plan!