O CO CHODZI?

WYŚLIJ WNIOSEK

Prosimy o utworzenie Funduszu Przeciwko Betonozie

Wrocław ma poważne problemy ze smogiem oraz z bardzo wysoką temperaturą latem, kiedy po wielu ulicach czy placach nie da się przejść, ze względu na nieludzki upał, brak cienia i nagrzewające się powierzchnie. I smog i niebotyczne temperatury latem prowadzą do obniżenia jakości życia jego mieszkańców. Osoby starsze i małe dzieci są szczególnie narażone na pogorszenie zdrowia a nawet śmierć z powodu zanieczyszczeń powietrza i przedłużających się upałów.

Nadmierna ilość betonu powoduje, że woda nie ma gdzie wsiąkać, co sprawia, że podczas nawalnych deszczy jest większe ryzyko powodzi. Betonoza wpływa również na spadek jakości powietrza. Sucha i nagrzana powierzchnia jest przyczyną zwiększenia udziału ilości pyłu oraz wielu bardzo szkodliwych substancji chemicznych dla zdrowia ludzi. Takie brudne powietrze jest doskonałym siedliskiem dla chorobotwórczych mikroorganizmów.

Zieleń w mieście obniża temperaturę, daje cień, oczyszcza powietrze, redukuje hałas, zatrzymuje wodę czy po prostu pięknie wygląda. W pobliżu zieleni ludzie czują się lepiej niż w betonowych przestrzeniach, zieleń dobrze wpływa na ludzką psychikę. W miastach w obliczu kryzysu klimatycznego należy przeprowadzić działania właśnie na skalę kryzysu, czyli odbetonować szare przestrzenie i wprowadzić tam zieleń. W przyszłości będzie coraz więcej dni upalnych i będzie coraz bardziej sucho. Miasta w Polsce muszą się przygotować na te coraz trudniejsze warunki, w jakich przyjdzie żyć mieszkańcom. Taką polisą ubezpieczeniową jest właśnie zieleń, której musi być coraz więcej. Drzewa, krzewy czy łąki kwietne powinny znajdować się tam, gdzie teraz jest za dużo wylanego betonu czy położonej kostki. Mieszkańcy Wrocławia wiedzą, gdzie są takie miejsca, bo sami czują niedogodności na własnej skórze. Zieleń jest nam wszystkim potrzebna i musi być jej w miastach jak najwięcej.

Z tego powodu zwracam się z gorącą prośbą do Urzędu Miejskiego Wrocławia o utworzenie funduszu przeciwko betonozie, który pozwoli na alokację dodatkowych środków na zrównoważone planowanie i rewitalizację przestrzenną, przywracając zielone piękno miastu i poprawiając jego ekologiczną jakość życia.

Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek” wyrażasz zgodę na wysłanie wiadomości e-mail do Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia. Twoje dane będą tymczasowo zapisywane, usuniemy je na koniec sierpnia, gdy nasza kampania się skończy. Dane wykorzystamy jedynie w procesie wysyłania wiadomości. Natomiast imię i nazwisko oraz adres mailowy będą dostępne, jako dane wnioskodawcy, w wiadomościach e-mail, które trafią na skrzynkę mailową Urzędu Miasta.

Zgadzasz się, że opisany problem jest ważny?
Nie bądź obojętny. Pomóż nam i udostępnij ten tekst na swoim profilu!

DLACZEGO ODBETONOWANIE JEST TAK WAŻNE?

Potrzebujemy nawet najmniejszego wsparcia, bo choć jesteśmy organizacją non-profit, to środki te pomogą w realizacji naszych wspólnych celów.

AKCJĘ WSPIERAJĄ

Rada Osiedla Stare Miasto
akcja_miasto_logo_podstawowe1 (1)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Stowarzyszenie Akcja Miasto z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kniaziewicza 12/4.
  2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania maili do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz wrocławskich parlamentarzystów i parlamentarzystek.
  3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Dostęp do Państwa danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do końca maja, wtedy też zakończymy kampanię #UtworzmyFunduszPrzeciwkoBetonozie.
  5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.