O CO CHODZI?

WYŚLIJ WNIOSKI

Wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie,

nie możemy pozwolić na przekreślenia szans na rozwój kolei w kraju, regionie, aglomeracji i mieście Wrocławiu poprzez nieuwzględnienie na liście podstawowej szerokiej modernizacji wrocławskiego węzła kolejowego w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Dlatego na podstawie art. 241 KPA wnoszę o podjęcie przez Pana wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia wspomnianych inwestycji na listę podstawową KPK.

Pański rząd oraz podległe mu instytucje wielokrotnie obiecywali modernizację wrocławskiego węzła kolejowego, jednego z najważniejszych i najbardziej obciążonych w Polsce. To tędy prowadzi szlak kolejowy z Górnego Śląska i Ukrainy na zachód Europy. To tutaj znajduje się dworzec obsługujący najwięcej pasażerów w Polsce, istotny zarówno w ruchu miejskim, aglomeracyjnym i regionalnym, jak i w dalekobieżnym ruchu ogólnopolskim. Dzisiaj niestety nie widzimy realizacji danego słowa, a wręcz jego zaprzeczenie.

Infrastruktura kolejowa we Wrocławiu potrzebuje szeroko zakrojonych remontów i rozbudowy. Bez nich zatrzymamy na kilkanaście lat rozwój transportu kolejowego w tym mieście, który odbije się na regionie i kraju. A wrocławianie i wrocławianki, tacy jak ja, będą tylko mogli pomarzyć o kolei miejskiej i aglomeracyjnej, najlepszej alternatywie dla samochodów.

Wniosek do Parlamentarzystów

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

nie możemy pozwolić na przekreślenia szans na rozwój kolei w kraju, regionie, aglomeracji i mieście Wrocławiu poprzez nieuwzględnienie na liście podstawowej szerokiej modernizacji wrocławskiego węzła kolejowego w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Dlatego na podstawie art. 21 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wnoszę o podjęcie przez Panią/Pana wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia wspomnianych inwestycji na listę podstawową KPK.

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego oraz podległe mu instytucje wielokrotnie obiecywali modernizację wrocławskiego węzła kolejowego, jednego z najważniejszych i najbardziej obciążonych w Polsce. To tędy prowadzi szlak kolejowy z Górnego Śląska i Ukrainy na zachód Europy. To tutaj znajduje się dworzec obsługujący najwięcej pasażerów w Polsce, istotny zarówno w ruchu miejskim, aglomeracyjnym i regionalnym, jak i w dalekobieżnym ruchu ogólnopolskim. Dzisiaj niestety nie widzimy realizacji danego słowa, a wręcz jego zaprzeczenie.

Infrastruktura kolejowa we Wrocławiu potrzebuje szeroko zakrojonych remontów i rozbudowy. Bez nich zatrzymamy na kilkanaście lat rozwój transportu kolejowego w tym mieście, który odbije się na regionie i kraju. A wrocławianie i wrocławianki, tacy jak ja, będą tylko mogli pomarzyć o kolei miejskiej i aglomeracyjnej, najlepszej alternatywie dla samochodów.

Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wnioski” wyrażasz zgodę na wysłanie wiadomości e-mail do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz wrocławskich parlamentarzystów i parlamentarzystek. Twoje dane będą tymczasowo zapisywane, usuniemy je na koniec maja, gdy nasza kampania się skończy. Dane wykorzystamy jedynie w procesie wysyłania wiadomości. Natomiast imię i nazwisko oraz adres mailowy będą dostępne, jako dane wnioskodawcy, w wiadomościach e-mail, które trafią na skrzynki mailowe wyżej wskazanych osób.

Zgadzasz się, że opisany problem jest ważny?
Nie bądź obojętny. Pomóż nam i udostępnij ten tekst na swoim profilu!

DLACZEGO TA SPRAWA JEST TAK WAŻNA?

Potrzebujemy nawet najmniejszego wsparcia, bo choć jesteśmy organizacją non-profit, to środki te pomogą w realizacji naszych wspólnych celów.

AKCJĘ WSPIERAJĄ

akcja_miasto_logo_podstawowe1 (1)
1
3
snep

Projekt “Tramwaje i kolej dla klimatu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Akcja Miasto i Towarzystwo Benderowskie oraz finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość przyznanego grantu to 102 356,90 €

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Stowarzyszenie Akcja Miasto z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kniaziewicza 12/4.
  2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania maili do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz wrocławskich parlamentarzystów i parlamentarzystek.
  3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Dostęp do Państwa danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do końca maja, wtedy też zakończymy kampanię #KolejNaWrocław.
  5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.